Spørsmål
Apotekene har ofte kunder innom som er gravide og som har fått anbefalt av lege å ta magnesiumtabletter mot kramper i leggene. Kan apoteket anbefale den doseringen som "står på boksen" (120 mg x 3 på Nycoplus Magnesium eller 300 mg x1-2 på Gevita Magnesium), eller bør gravide ha lavere doser? Fra en farmasøyt.

Svar
Leggkramper.
Leggkramper, definert som smertefulle spasmer i leggmusklene, er ofte omtalt som en vanlig svangerskapsplage. Forekomsten av leggkramper i svangerskapet ble undersøkt ved hjelp av et spørreskjema som ble delt ut til barselkvinner ved et norsk sykehus i 1997. Spørreskjemaet ble delt ut til 120 kvinner på tredje dag post partum og 78 av kvinnene (65 %) returnerte skjemaet. Man fant at 45 % av alle kvinnene hadde hatt leggkramper. Over halvparten av disse merket plagene etter 25. svangerskapsuke. Hos de fleste (81 %) opptrådte krampene bare om natten. Forfatterne konkluderte med at leggkramper er en vanlig plage i svangerskapet som kan forårsake dårlig nattesøvn og bidra til redusert velvære og arbeidskapasitet (1).

Gravide er en gruppe som er særlig utsatt for å få leggkramper, men opptil 20 % av befolkningen angir å ha leggkramper en eller flere ganger i løpet av et år. Rundt ¼ har samtidig ”restless legs”. Tilstanden er hyppigst hos kvinner (2).

Behandling av leggkramper.
I Norsk Legemiddelhåndbok (2) hevdes det at dersom man ikke kommer til målet med ikke-medikamentelle tiltak (strekke leggmuskulaturen godt ut etter fysiske anstrengelser og for øvrig tre ganger daglig samt før sengetid), kan legemidler forsøkes. Effekten er ikke godt dokumentert. I de fleste tilfeller bør peroral magnesiumterapi prøves først (10-12 mmol/døgn fordelt på 3 doser). Effekten kommer ikke umiddelbart, og det angis at behandlingen bør fortsette i 2-3 måneder. Hvis diuretika har vært brukt, bør magnesium- og kaliumstatus kontrolleres og ev. korrigeres (2).

I en artikkel publisert i Cochrane-databasen (3) gjennomgås 5 randomiserte studier av moderat kvalitet hvor ulike behandlingsmetoder mot leggkramper i svangerskapet er undersøkt. De ulike behandlingsstrategier som undersøkes i disse studiene er hhv kalsium vs placebo, natriumklorid vs placebo og kalsium, multivitamin med mineraler vs placebo og magnesium vs placebo. Totalt inkluderes 352 kvinner i studiene. Man fant en viss effekt av multivitaminer med mineraler (OR 0,23, KI 0,05-1,01), men studien var liten og det er ikke mulig å si hvilken av de 12 innholdsstoffene som forårsaket effekten.  Forfatterne konkluderer med at det kun er magnesium som viser en klar, men begrenset effekt. Studien inkluderte 73 kvinner med leggkramper i ukene 22-36 i svangerskapet. Av de 69 kvinnene som gjennomførte studien hadde 33 av 35 kvinner i placebogruppen fortsatt leggkramper etter tre ukers behandling, sammenlignet med 23 av 34 kvinner i magnesiumgruppen (OR 0,18, KI 0,05-0,60). Dosering av magnesium i studien var 5 mmol om morgenen og 10 mmol om kvelden (3).

Det finnes en rekke ulike magnesium-produkter på markedet. De fleste av disse inneholder 120-300 mg magnesium per tablett/tyggetablett/kapsel. Et av produktene inneholder 120 mg magnesium pr tyggetablett, noe som på emballasjen er oppgitt å tilsvare 5 mmol Mg.

Bruk av magnesium i svangerskapet.
I artikkelen publisert i Cochrane-databasen (3) hevdes det at det er usannsynlig at magnesium-tilskudd vil innebære en risiko for fosteret ved denne dosering (3). Også i henhold til Norsk Legemiddelhåndbok kan magnesium brukes av gravide (2). Problemstillingen er tidligere utredet av RELIS (4). Man konkluderer med at magnesium vanligvis er trygt å bruke i svangerskapet og er blitt brukt i utstrakt grad ved preeklampsi /eklampsi og premature rier. Det er dog observert økt mortalitet hos premature barn hvis mødrene er behandlet for premature rier med større kumulativ dose enn 48 g magnesiumsulfat. Det er her viktig å skille indikasjonen premature rier fra andre indikasjoner ved bedømmelse av magnesiumsulfats trygghet i svangerskapet (4).

Konklusjon
Magnesium i doseringen 5 mmol om morgenen og 10 mmol om kvelden har vist en klar men begrenset effekt mot leggkramper hos gravide. Det antas at bruk av magnesium er uproblematisk dersom svangerskapet er uten komplikasjoner og man benytter de doser som anbefales for behandling av leggkramper.