SØK
For å finne det du søker etter er det nå flere enkle valg som kan gjøres for å finne de mest relevante artiklene. Begynn med å skrive inn det du søker etter mer informasjon om. For eksempel et legemiddel og klikk på søk. 

Du får nå en liste over de mest relevante treffene for dette søkeordet. For å videre spesifisere søket og finne de mest relevante artiklene i trefflisten kan du nå bruke "filter":

Filter
på venstre side av trefflisten finnes nå en liste over kategorier med treff i ditt søk. Også antall saker med treff i denne kategorien vises i parentesen bak. For å begrense søket til kun enkeltkategorier kan man hake av for eller klikke på ønsket kategori og søket vil automatisk begrense seg til de sakene som er definert til å omhandle denne kategorien.

Det er mulig å hake av for flere kategorier, trefflisten vil da inneholde kun saker som er definert til å omhandle alle kategoriene (for eksempel både interaksjoner OG bivirkninger, ikke bare bivirkninger eller bare interaksjoner).

Datosortering
Det er mulig å velge «Sorter på dato» som vill gjøre at treffene sorteres utelukkende basert på dato, fra nyest til eldst.

Kilder
Kilder er også en form for filter der man kan velge å begrense søket til å kunne søke i den angitte kilden. De kildene som er tilgjengelige for øyeblikket er det vi kaller «Databasen» som er samlingen spørsmål/svar som RELIS har behandlet gjennom årene, og «RELIS.no» som er alle artikler og publikasjoner gjort på nettsiden vår.