Hele artikkelen er fritt tilgjengelig på nettet og kan leses her 

Referanse: Hole LD, Larsen TH, Fossan KO, Limé F, Schjøtt J.Morphine Enhances Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity in the Rat. Cardiovasc Toxicol 2014 Feb 15. [Epub ahead of print]