Jan Schjøtt og Hilde Erdal fikk i februar 2014 publisert en artikkel som omhandler hvilke spørsmål RELIS får om alternativ medisin og hvordan vi svarer på disse. Les mer her. Denne artikkelen er nå plukket ut til å figurere på nettstedet MDLinx. Dette er en nyhetsportal rettet mot helsepersonell og som samler og presenterer medisinsk nytt. Jan har også skrevet en kommentar til artikkelen.