Meld på mistanke!
Melding ved mistanke om bivirkning er svært viktig for å avdekke nye bivirkninger!

Hvilke bivirkninger skal meldes?

Følgende bivirkninger er meldepliktige (jfr. Legemiddelforskriften §10-11):

  • Dødelige og livstruende bivirkninger
  • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
  • Nye eller uventede bivirkninger

RELIS og Legemiddelverket anser det også som nyttig å få meldinger om:

  • Alle bivirkninger av nye legemidler
  • Alle bivirkninger av legemidler under særlig overvåking
  • Problemer ved seponering av legemidler
  • Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler
  • Bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte

Hvordan melde?
Bivirkninger meldes til RELIS og Legemiddelverket på elektronisk meldeskjema (se venstre meny).

Det er også fortsatt mulig å melde bivirkninger på papirskjema (se lenke i venstre meny) som sendes til RELIS i posten. Dersom bivirkninger meldes på papirskjema, kan eventuelt relevant journalnotat vedlegges for å lette skrivearbeidet. Husk at skjemaet skal sendes per post, ettersom epost ikke er en sikker kanal for overføring av taushetsbelagt informasjon.

E-læring
RELIS Vest har i samarbeid med Helse Vest utviklet et e-læringskurs om legemiddelbivirkninger. Ta kurset her (ca 20 min) 
https://e-laering.ihelse.net/kurs/bivirkninger/

Bivirkningsgruppen i RELIS har laget en powerpoint-presentasjon til bruk i internundervisning og tilsvarende. Presentasjonen finner du her. Det er laget forklarende notater til hvert lysbilde til hjelp for den som skal presentere.

Siste saker om bivirkninger fra RELIS

Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Meldeordninger for andre typer skader og uheldige hendelser enn legemiddelbivirkninger