Filmen presenterer kort forskrivningsdata for ADHD-midler og historisk rapportering av bivirkninger samt gir en mer detaljert gjennomgang av kjente og ukjente bivirkninger som ble rapportert i 2013.
Se filmen her.

Med økt forskrivning av ADHD-midler øker mulighetene for å oppdage tidligere ukjente bivirkninger og interaksjoner. Alle mistenkte nye bivirkninger og interaksjoner, samt alle alvorlige bivirkninger, oppfordres meldt til RELIS.

Godkjenningen av metylfenidat til behandling av ADHD hos voksne gjør at pasientgruppen øker ytterligere. Dette medfører også at behandling med metylfenidat vil kunne bli gitt i nye kombinasjoner med legemidler og sykdommer som kun gjelder voksne.

Meldeskjema for bivirkninger
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn