Det var ingen selvfølge at oppstarten av RELIS skulle lykkes. Dette kom fram da Marit Andrew, som var en av initiativtagerne bak RELIS, og Tone Westergren, som er leder for RELIS Sør-Øst, fortalte om oppstarten av RELIS og den lange prosessen som lå bak. Før dette hadde de over 100 deltagerne på seminaret fått høre statssekretær Cecilie Brein-Karlsen presenterte Helse- og Omsorgsdepartementets syn på legemiddelinformasjon.

Spør om det samme
Da RELIS startet sine første sentre i Bergen og Oslo i 1995, var det med tre ansatte og Felleskatalogen som eneste hjelpemiddel. I løpet av de 20 år som har gått har RELIS utvidet med sentre i Trondheim og Tromsø, og fått flere arbeidsoppgaver. Tone Westergren forklarte at selv om antall spørsmål har økt jevnt i denne perioden, er det fremdeles mye av de samme legemiddelgruppene og problemstillingene som går igjen i spørsmålene.

Kjemper mot hemmelighold
Manglende publisering av all medisinsk forskning er et stort problem. Den internasjonale kampanjen AllTrials jobber for at alle resultater fra medisinske studier skal publiseres, og gjøres tilgjengelig for blant annet forskere og legemiddelinformasjonssentre. Sile Lane fra AllTrials presenterte kampanjen og arbeidet de gjør. RELIS støtter AllTrials, og er glade for at vi fikk presentert kampanjen på jubileumsseminaret.

Dødelig medisin
Peter C. Gøtzsche er leder for det nordiske Cochrane-senteret, og har de seneste årene gjort seg bemerket som debattant på legemiddelområdet. I boken Dødelig medicin og organiseret kriminalitet tar han et voldsomt oppgjør med legemiddelindustrien. I sitt foredrag snakket han om dette, og om hvorfor han mener at effektene av mange legemidler er overvurdert, mens bivirkningene ofte blir undervurdert. Gøtzsches konklusjon er at alt for mange får forskrevet legemidler, spesielt innen psykiatrien.

Retningslinjer – ikke alltid enkelt
Allmennleger er RELIS største brukergruppe, og var representert blant foredragsholderne ved Morten Finckenhagen og Bjarne Austad. Bjarne Austad forsker på implementering av retningslinjer i allmennmedisin, og snakket om hvorfor det er vanskelig for fastlegene å følge retningslinjer, og at retningslinjer i enkelte tilfeller også kan medvirke til overbehandling.

Vil ha konkrete råd
Ylva Böttiger har i mange år vært tilknyttet legemiddelinformasjonssentre i Sverige, og presenterte resultater fra en pågående studie av kvaliteten på svar fra RELIS og øvrige skandinaviske legemiddelinformasjonssentre. Studien viser blant annet at spørsmålsstillerne ønsker seg konkrete og tydelige råd.

Böttiger så samtidig tilbake på mer enn 40 års historie for legemiddelinformasjonssentre i Sverige og 20 år i Norge. Hun påpekte hvor liten forskjell det egentlig var på de spørsmålene som ble besvart for 20-40 år siden og nå, og mente at veien videre for RELIS er å fortsette å holde stø kurs og fortsette å gi gode, dokumenterte svar på legemiddelspørsmål.