Jan Schjøtt

Jan schjøtt

Leder, overlege, dr.med.

Telefonnummer: 55977844

jan.didrik.schjott@helse-bergen.no

Jan er cand. med. fra Universitetet i Oslo i 1988. Han tok doktorgraden ved NTNU i 1996 og har arbeidserfaring fra allmennmedisin og alderspsykiatrien i tillegg til at han har jobbet som bedriftslege.

Jan var med på å starte opp RELIS i 1995 og jobbet som leder ved RELIS Vest til august 2017. Han er også overlege ved Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssjukehus. Her har han jobbet siden 1999.

I tillegg er Jan også ansatt som professor II ved Universitetet i Bergen og jobber blant annet som fagområdeleder for farmakologi og farmasi ved klinisk institutt 2. Se Cristin for en oversikt over Jans publikasjoner.