Januar -17:

* Undervisning i prevensjon for jordmødre og helsesøstre ved Høgskolen på Vestlandet

Februar -17: 

* Fagseminar for leger og farmasøyter i Stavanger

* Undervisning for fysioterapistudenter ved Høgskolen på Vestlandet

* Hospitering av farmasistudenter i praksis ved Universitetet i Bergen

* Undervisning for turnusleger på Haraldsplass Diakonale Sykehus

Mars -17: 

Undervisning for turnusleger i Helse Bergen

* Undervisning for turnusleger i Helse Stavanger

* Innlegg om bivirkninger i Helse Førde

April -17: 

* Kurs om bivirkninger på medisinsk avdeling i Helse Bergen

Mai -17: 

* Undervisning på Helsesenteret i Florø

* Innlegg på apotekersamling i Stavanger

* Innlegg på apotekersamling i Os

Juni -17: 

* Undervisning om muskelbivirkninger for manuellterapeutstudenter ved Universitetet i Bergen

August -17:

* Undervisning for turnusleger på Haraldsplass Diakonale Sykehus

* Undervisning for turnusleger på Helse Stavanger

* Undervisning i samfunnsfarmasi for farmasistudenter ved Universitetet i Bergen

September -17:

* Undervisning for turnusleger i Helse Bergen

Oktober -17:

* Innlegg for allmennpraktikere på Nytt og Nyttig ved Helse Bergen

* Undervisning på seminar i samfunnsodontologi om legemidler og bivirkninger

November -17:

* Informasjon på kurs i generell gynekologi

* Undervisning i samfunnsfarmasi for farmasistudenter ved Universitetet i Bergen

* Undervisning om bivirkninger på Haraldsplass Diakonale Sykehus

* Innlegg på apotekersamling i Ålesund

* Foredrag om antidiabetika for Hormonlaboratoriet ved Helse Bergen

* Foredrag om antidiabetika på kurs avholdt av Norsk forening for klinisk farmakologi

Desember -17:

* Undervisning i allmennodontologi for odontologistudenter ved Universitetet i Bergen

* Foredrag om KUPP for NFF krets Hordaland og Sogn og Fjordane