Lena Aronsen
Avdelingsoverlege
lena.aronsen@unn.no

Siri Amundsen
Overlege
Siri.Amundsen@unn.no

Linn P. Årnes
Lege i spesialisering
Linn.Pedersen.Arnes@unn.no

Camilla Larsen
Lege i spesialisering
Camilla.Larsen2@unn.no