Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 26. november 2015

Klikk her for å se nettutgaven

Avregistrering av Epinat

Epinat Takeda, som er det eneste godkjente fenytoinpreparatet i Norge, trekkes fra markedet 01.12.15 etter ønske fra leverandør. I forbindelse med avregistreringen har det oppstått en mangelsituasjon, men det jobbes nå intenst med å få på plass erstatningsløsninger.

Legemiddelbehandling – skal/skal ikke? (Kursnr 30727)

Hvis du ikke allerede har sett annonseringen på våre nye hjemmesider www.relis.no minner vi om at RELIS Sør-Øst og Avdeling for farmakologi/OUS arrangerer kurs 15. og 16. februar 2016.

RELIS Fagseminar for farmasøyter 25.-26. januar 2016

Etter et vellykket fagseminar for farmasøyter i januar i år er det igjen klart for et todagers fagseminar den 25.-26. januar 2016 på Scandic Nidelven Hotel, i sentrum av Trondheim. Fagseminaret vil omhandle temaer som er relevant i en farmasøyts arbeidshverdag uavhengig om du jobber i apotek, sykehu...

Lungeemboli som bivirkning av Diane

Relis har mottatt tre bivirkninger i 2015 der kvinner fikk lungeemboli som bivirkning av Diane

Riktig bruk av avføringsmidler

Ved riktig bruk er avføringsmidler effektive og relativt trygge legemidler, men uriktig bruk og overforbruk gir potensial for alvorlige bivirkninger. RELIS presenterer her sentrale egenskaper ved de vanligste legemidlene, kjente problemområder ved bruk av kontaktlaksantia og en gjennomgang av spesie...

Aktuell interaksjon: protonpumpehemmere og digoksin

Protonpumpehemmere brukes av mange pasienter og digoksin har kommet ”inn i varmen” også i Norge etter at digitoksin forsvant. RELIS har nylig utredet et spørsmål om mulig interaksjon mellom disse som kan være nyttig å vite om!

Statiner og erektil dysfunksjon

RELIS har fått spørsmål fra leger som har pasienter som mener de har fått ereksjonsproblemer etter oppstart med statin. Er det noen sammenheng mellom bruk av statiner og ereksjonsproblemer? Er det i så fall noen forskjell mellom de forskjellige statinene i forhold til dette?

Klaritromycin depotpreparat i forhold til vanlige tabletter i behandling av Helicobacter pylori

RELIS har fått flere spørsmål om man kan bruke klaritromycin depotformulering i stedet for vanlige tabletter i behandling av Helicobacter pylori. Det er leveringsvansker for Clarithromycin Teva tabletter, som vanligvis gis to ganger daglig. Vil depotpreparatet kunne gi effekt lokalt i magesekken?

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.