Kurset er godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs i farmakoterapi for allmennmedisin (16 poeng), og som valgfritt kurs for indremedisin og klinisk farmakologi (16 timer), etter hvert også for andre spesialiteter. Kurset er også søkt godkjent for farmasøyter (FEVU-poeng).

Informasjon med oppdatert program og påmeldingsskjema finnes på www.relis.no/kurs2016 og i Legeforeningens kurskatalog. Hold av dagene og meld deg på kurset allerede nå!