Disulfiram hemmer irreversibelt enzymet aldehyd dehydrogenase som katalyserer oksidasjonen av acetaldehyd til acetat. Dette medfører at det vil oppstå en disulfiram-alkoholreaksjon som skyldes toksisk opphopning av acetaldehyd. Symptomer inkluderer ansiktsrødme, hjertebank, arytmi, pulserende hodepine, tung pust, kvalme og hypotensjon og øker i alvorlighetsgrad med høyere blod-alkohol-konsentrasjoner (1).

Pasientens symptomer sammenfaller med kjente tegn på disulfiram-alkoholreaksjon etter inntak av alkohol. En kilde oppgir at for sensitive pasienter kan selv påføring av alkohol på huden eller inhalering av alkoholdamp gi ansiktsrødme, og at det er stor variasjon med tanke på hvor stor mengde alkohol som skal til for å utløse en disulfiram-alkoholreaksjon. Det er rapportert om reaksjoner blant annet etter inntak av en enkelt dose hostesaft. Det er vist at acetaldehydopphopning ikke kan forklare hele virkningsmekanismen til disulfiram, og det mistenkes at reaksjoner på svært små mengder alkohol kan skyldes andre mekanismer (2).

KONKLUSJON
Det er rapportert om tilfeller av disulfiram-alkoholreaksjon hos sensitive pasienter etter eksponering for kun små mengder alkohol. Basert på dette kan det ikke utelukkes at kyssing av en person som har drukket alkohol kan gi en mild form for disulfiram-alkoholreaksjon.