Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 17. desember 2015 GOD JUL & GODT NYTT ÅR

Klikk her for å se nettutgaven

RELIS Fagseminar for farmasøyter 25.-26. januar 2016

Etter et vellykket fagseminar for farmasøyter i januar i år er det igjen klart for et todagers fagseminar den 25.-26. januar 2016 på Scandic Nidelven Hotel, i sentrum av Trondheim. Fagseminaret vil omhandle temaer som er relevant i en farmasøyts arbeidshverdag uavhengig om du jobber i apotek, sykehu...

LEGEMIDDELBEHANDLING – skal/skal ikke?

Hvis du ikke allerede har sett annonseringen på våre nye hjemmesiderwww.relis.no minner vi om at RELIS Sør-Øst og Avdeling for farmakologi/OUS arrangerer kurs 15. og 16. februar 2016.

Hindrer NSAIDs tilheling av akutte bløtdelsskader?

Det foreligger ikke dokumentasjon for at NSAIDs gir bedre terapeutisk effekt enn paracetamol ved akutte bløtdelsskader. Enkelte har stilt spørsmål ved hvorvidt bruk av NSAIDs kan forstyrre tilhelingen av skader på muskler, sener eller ligamenter, men det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon t...

Generisk bytte "gone wrong"

De aller fleste meldingene om bivirkninger som er mistenkt relatert til generisk bytte er ikke-alvorlige og vanlige bivirkninger som mest sannsynlig er knyttet til virkestoffet. RELIS har imidlertid nylig mottatt og behandlet en melding om en pasient som fikk alvorlige bivirkninger som er relatert t...

Risiko ved svelging av Duraphat tannpasta

Enkelte eldre pasienter som bruker Duraphat svelger store deler av tannpastaen. Ettersom Duraphat har et høyere fluoridinnhold enn vanlige tannkremer, mottar RELIS jevnlig spørsmål fra sykehjem og tannleger om hvilken risiko dette eventuelt utgjør for pasienten.

Disulfiram-alkoholreaksjon etter kyssing

RELIS har fått spørsmål fra en lege vedrørende en pasient som bruker disulfiram (Antabus). Etter å ha kysset kjæresten like etter at vedkommende hadde drukket alkohol, fikk pasienten ansiktsrødme, arytmi og hodepine. Legen spør om det er mulig å få en disulfiram-alkoholreaksjon kun ved å kysse en so...

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.