Kari Kjeldstadli

Lege i spesialisering

Telefonnummer: 23075500

kari.kjeldstadli@ous-hf.no