Elin Olaug Rosvold

Professor/ Utdanningsleder/Leder for Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Telefonnummer: 22850586

e.o.rosvold@medisin.uio.no