Sølvi Helseth

Professor Fakultet for helsefag , Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Telefonnummer: 67236230

Solvi.Helseth@hioa.no