RELIS ønsker å øke fokuset på hva vi kan lære av og om bivirkninger og legemiddelsikkerhet. Er du interessert i informasjon, samarbeid eller undervisning i bivirkningsarbeid – ta kontakt!

Nedenfor finner du eksempler på områder vi arbeider med i dag.

Jenny farge_liten
Foto: Studio 1 fotografene

Jenny Bergman jobber spesielt med bivirkningsarbeid så ta gjerne kontakt med henne.
Send e-post
Tlf: 55973042

Samarbeid med nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
På vegne av RELIS har Jenny Bergman en 20% stilling hos Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn der hun jobber med fokus på bivirkninger av legemidler til barn.

E-læring og video om bivirkninger
RELIS Vest har i samarbeid med Helse Vest utviklet et e-læringskurs om legemiddelbivirkninger. Ta kurset her (ca 20 min) https://e-laering.ihelse.net/kurs/bivirkninger/

Video: Hvorfor og hva du skal melde av bivirkninger hos barn, 2015 (10 min) https://www.legemidlertilbarn.no/nyheter/Sider/2015/Bivirkninger-hos-barn.aspx

Video: 11 minutter om ADHD-midler og bivirkninger, 2014 (11 min) /Bivirkninger/Nytt_om_bivirkninger/2014/11_minutter_om_bivirkninger_av_ADHD-midler/

Samarbeid med Legemiddelkomiteer i Helse Vest
RELIS Vest ønsker kontakt med Legemiddelkomiteer ved flere sykehus i helseregion Vest for samarbeid om legemiddelsikkerhet samt melding og læring av bivirkninger.

Bivirkninger av legemidler innen odontologi
Bivirkninger er et viktig tema i undervisning av tannlege- og tannpleiestudenter og har også vært tema når vi har forelest ved lokale og nasjonale odontologiske arrangement. RELIS Vest samarbeider også med Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer i Bergen.

Melding av bivirkninger kan du lese mer om her.