Antibiotika er i fokus som aldri før – også i RELIS. I 2015 og 2016 har kliniske farmakologer ved universitetssykehusene og farmasøyter og leger ved RELIS besøkt over 1200 fastleger i forbindelse med «KUPP – Riktigere bruk av antibiotika». RELIS-databasen inneholder, fra starten i 1995, omlag 2500 saker om antibiotika (ATC-gruppe J01). Nedenfor følger noen av utredningene vi skrev i 2016.

Penicilliner

Sju eller ti dager penicillin ved lungebetennelse?

Dosering av penicillin ved erytema migrans

Penicilliner og samtidig matinntak

Kryssallergi mellom pivmecillinam og fenoksymetylpenicillin

Forsinket allergisk reaksjon på penicillin?

 

Urinveisinfeksjon

Effekt av metenamin som forebyggende mot urinveisinfeksjon

Pivmecillinam ved UVI og nyresvikt

Cefalosporiner ved residiverende urinveisinfeksjoner

Pivmecillinam 400 mg versus 200 mg ved ukomplisert urinveisinfeksjon

 

Graviditet og amming

Risiko ved behandling med trimetoprim i 1. trimester

Amming ved behandling mot klamydia

Erytromycin til gravid i overgang 1. og 2. trimester

 

Klamydia

Alternativ behandling til doksysyklin ved klamydia

Dosering av doksysyklin ved klamydia uretritt

 

Klindamycin og makrolider

Resistens mot klindamycin og makrolider

Dosering av klindamycin tre eller fire ganger daglig?

Erytromycin mot kikhoste

Forebyggende behandling mot lungebetennelse med klaritromycin

Azitromycin til pasient som behandles med warfarin

 

Diverse

Probiotika til alle som får antibiotika?

Forekomst og behandling av akutt otitt forårsaket av Haemophilus influenzae

Valg av antibiotikum ved KOLS-eksaserbasjon

Antibiotika ved bulløs myringitt

Tetrasykliner og resistens

Er det døgndosen eller varigheten som er viktigst for antibiotikaresistens?

 

Andre kilder

Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (også tilgjengelig som app). 

Ellers vil vi tipse om to åpent tilgjengelige nettkurs, begge utviklet i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin, basert på retningslinjene:

APOKUS’ kurs om antibiotikabehandling (gir en rask innføring på 30 minutter).

Legeforeningens kurs om luftveisinfeksjoner, antibiotika og resistens (går i dybden i 6 timer, krever registrering).