Det er en utfordring at gravide kvinner, leger og annet helsepersonell vurderer risikoen knyttet til bruk av legemidler under graviditet som urealistisk høy. I denne kommentar-artikkelen tar vi for oss mulige årsaker til dette fenomenet, og foreslår tiltak for å skape en mer realistisk oppfattelse av legemidlers fosterskadelige risiko. Det foreslås blant annet økt fokus på nytteverdien av legemiddelbehandling under graviditet, samt å sikre tilgang til kilder som gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon og individuell rådgiving.

Artikkelen kan leses i fulltekst (Open access) her http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002937816331751

Artikkelen er skrevet med utgangspunkt i et tidligere PhD-prosjekt, som tidligere er omtalt her /Publikasjoner/2014/Legemiddelinformasjon_ved_graviditet/