I løpet av fjoråret besvarte vi nesten 3500 legemiddelspørsmål og behandlet 1200 bivirkningsmeldinger. For publikumstjenesten Trygg Mammamedisin var det en kraftig økning av spørsmål og nesten 3500 ble besvart i fjor. Den nyeste tjenesten vår hvor pasienter kan stille alle typer spørsmål om medisiner, Trygg Medisin, hadde nesten 500 henvendelser.

Fokus i 2016 har blant annet vært videreføring av KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter. RELIS fikk i januar 2015 i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et pilotprosjekt for undervisningsmetoden Academic detailing i norsk allmennpraksis. Prosjektet fikk navnet KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter. I 2016 ble det gjennomført KUPP-besøk med tema antibiotika både i Vest (Bergen) og Sør-Øst (Østfold), i tillegg til videre bredding i Nord og Midt. Ved utgangen av 2016 var det gjennomført omtrent 1250 besøk, inklusive de 450 i prosjektet som startet november 2015.

Et annet satsningsområde for 2016 har vært etablering av ny nasjonal bivirkningsdatabase i samarbeid med Legemiddelverket. Det har også vært startet et pilotprosjekt med tilbud om telefontjeneste for gravide og ammende under merkevaren Trygg Mammamedisin.

Hele årsrapporten kan leses her.