Artikkelen har systematisert serumkonsentrasjoner av digitoksin og digoksin fra en 4-måneders periode i 2012. Dette året ble digotoksin avregistrert, og bytte til digoksin anbefalt. Konsentrasjonene er relatert til måling av kalium og beregning av eGFR. I blodprøver som inneholdt begge legemidler (indikerer nylig bytte) var 88% av konsentrasjonene over referanseområdet og 11% over laboratoriets ringegrense. En tredjedel av pasientene med digoksin, eller begge digitalisglykosidene, over laboratoriets ringegrense hadde moderat til alvorlig redusert nyrefunksjon. Studien reflekterer at akutt legemiddelmangel med behov for bytte til alternative legemidler er utfordrende for forskrivere og kan påvirke pasientsikkerhet.

 Artikkelen kan leses i sin helhet her(krever abonnement på tidsskrift eller kjøp av tilgang)