Prosjektet KUPP «Riktigere bruk av antibiotika»
I store deler av høsten 2016 og vinteren 2017 ble KUPP (kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter) gjennomført hos mange av fastlegene i Østfold. Legene får gjennom KUPP én-til-én undervisning av eksperter på feltet som oppfordrer til mer fornuftig bruk av antibiotika i løpet av 20 minutter.

Målet med kampanjen er blant annet å redusere totalforbruket av antibiotika. I tillegg blir det oppfordret til å bruke smalspektret antibiotika i større grad, og unngå bruk av bredspektret der det ikke er strengt nødvendig. For eksempel blir ciprofloksacin brukt mot flere infeksjoner – mens prosjektet anbefaler heller å velge fenoksymetylpenicillin der det er mulig.

Godt mottatt i Østfold
Kampanjen ble mottatt med stor glede hos de 63 % som takket ja, og denne form for undervisning kan legene gjerne tenke seg mer av.

KUPP har ikke bare blitt gjennomført i Østfold, men i store deler av landet. Tall fra reseptregisteret viser at kampanjen gir en betydelig økning i bruk av smalspektret antibiotika (fenoksymetylpenicillin), i tillegg til en reduksjon av bredspektret antibiotika (ciprofloksacin).

«Heretter skal jeg bli flinkere å ta dyp neseprøve av pasientene mine» (fastlege, Østfold).

Totalforbruket av antibiotika har blitt redusert i samme tidsperiode, både i kommuner der KUPP er gjennomført og i landet for øvrig.

KUPP som kunnskapsformidling
I norsk sammenheng er KUPP en unik undervisningsmodell. Internasjonalt har dette blitt brukt i flere år. Store nasjoner som USA, Canada og Australia benytter såkalt «academic detailing» i undervisning av allmennleger.

«Det føles befriende å diskutere legemidler med en som ikke representerer industrien» (fastlege, Østfold).

Det brukes for eksempel til å implementere nye retningslinjer eller til å redusere forbruket av et bestemt legemiddel. Slik produsentuavhengig legemiddelinformasjon har både vist svært god effekt og blitt godt mottatt hos allmennleger i disse landene.

Nå kommer vi til Oslo
Med svært lovende resultater fortsetter KUPP-kampanjen «Riktigere forbruk av antibiotika».

For Helseregion Sør-Øst er det nå Oslo kommune som står for tur. Vi håper å kunne besøke de første fastlegene allerede på forsommeren, mens hoveddelen av kampanjen vil foregå høsten 2017. Det er også planer om å gjennomføre KUPP ved Oslo kommunale legevakt i samme tidsrom.

Vi gleder oss til å spre det glade antibiotikabudskap til alle allmennleger i Oslo!