Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 18. mai 2017

Klikk her for å se nettutgaven

Et KUPP til fastlegene i Oslo

KUPP gir fastlegene undervisning én-til-én for å fremme mer fornuftig bruk av antibiotika. Prosjektet har pågått i store deler av landet og viser positive tall. Snart starter prosjektet også i Oslo

Uønsket vekttap av SGLT2-hemmer mot type 2 diabetes

Slanke personer kan oppleve et uønsket vekttap av SGLT2-hemmere mot type 2 diabetes. Uventet stigning i HbA1c er også rapportert for denne legemiddelgruppen.

Bivirkningsrapporten 2016

2.mai 2017 publiserte Statens legemiddelverk(SLV) den norske bivirkningsrapporten for 2016. Rapporten er utarbeidet av Legemiddelverket og bivirkningssentrene ved de fire regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS) og ved Folkehelseinstituttet (vaksinemeldinger).

Sopp- og andre underlivsinfeksjoner

Lokalbehandling bør stort sett foretrekkes ved infeksjoner i skjede og skjedeåpning, men det finnes unntak.

Behandling av barnemark

Barnemark er en vanlig parasitt hos barn i Norge. Hvis et familiemedlem er smittet, er det anbefalt å behandle hele husstanden samtidig. RELIS mottar mange spørsmål om behandling av barnemark hos gravide, ammende og barn under 1 år.

Risiko ved bruk av kosttilskudd, naturmidler og lignende blant personer med demens

RELIS Nord-Norge er involvert i et phd-prosjekt om dementes bruk av kosttilskudd, naturmidler og lignende. En artikkel som kartlegger bruken og risiko ved bruk ble nylig publisert i BMC (open access).

Fennikelte og amming

RELIS har nylig skrevet om at fennikelte ikke bør gis til spedbarn med kolikk, og vi diskuterer i denne artikkelen bruk av fennikelte hos ammende.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.