Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 14. juni 2017

Klikk her for å se nettutgaven

Statiner og amming

Kan statiner gis til ammende kvinner med familiær hyperkolesterolemi? Dette er nylig omtalt i en artikkel i Tidsskriftet som RELIS har bidratt til.

Interaksjonsdatabaser er nyttige verktøy

Interaksjonsdatabaser er nyttige verktøy, men de erstatter ikke behovet for egne vurderinger av klinisk risiko og kjennskap til relevant farmakologi.

Internundervisning om legemiddelbivirkninger?

RELIS har utarbeidet et e-læringskurs og en powerpointpresentasjon for helsepersonell til bruk ved undervisning om legemiddelbivirkninger og bivirkningsrapportering.

RELIS Fagseminar 6.-7. november 2017

Årets RELIS Fagseminar om Riktig legemiddelbruk arrangeres 6.-7. november 2017 på Scandic Nidelven Hotel

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.