Oppleggene er et tilbud til helsepersonell som skal holde internundervisning på egen arbeidsplass eller for de som ønsker å «lese seg opp» på emnet.

 

Begge oppleggene finnes tilgjengelig på våre nettsider om bivirkninger – du finner dem her: 

 
Ved spørsmål – kontakt ditt RELIS-senter!