Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 30. juni 2017 GOD SOMMER!

Klikk her for å se nettutgaven

Bruk av modafinil til voksne med adhd

Kan modafinil brukes til voksne med ADHD? Hva foreligger av dokumentasjon for dette? RELIS har i senere tid fått spørsmålet gjentatte ganger.

Når behøves tromboseprofylakse ved flyreise?

Vi flyr stadig oftere og lengre. Rekordhøye 54,7 millioner reiste til og fra norske lufthavner i 2016. Lange flyreiser kan gi økt risiko for venøs tromboembolisme. Hvem bør få tromboseprofylakse?

Brukere av smertestillende er mer smertefølsomme

Brukere av smertestillende, og spesielt sterke smertestillende, er mer smertefølsomme enn ikke-brukere viser en ny studie hvor en RELIS-medarbeider er førsteforfatter.

Er celekoksib tryggere enn ikke-selektive NSAIDs?

Effekt og bivirkninger av NSAIDs er doseavhengige. Fase 4-studier viser at lavdose celekoksib gir samme kardiovaskulære risiko som moderat til høy dose ibuprofen eller naproksen.

Legemidler uten laktose – medisinsk nødvendig for noen

RELIS mottar jevnlig spørsmål om legemidler uten laktose til pasienter med laktoseintoleranse eller kumelkallergi, eller som av andre grunner ikke ønsker laktoseholdige preparater .

RELIS Fagseminar 6.-7. november 2017

Årets RELIS Fagseminar om Riktig legemiddelbruk arrangeres 6.-7. november 2017 på Scandic Nidelven Hotel

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2018

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2018 avholdes 29.-30. januar på Scandic Nidelven Hotel Trondheim. Deltakelse på fagseminaret gir 10 FEVU-poeng.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.