Begge artiklene kan leses i helhet på Farmatid.

Den ene artikkelen omhandler meldesystemet slik det er i dag; hva slags hendelser som er viktige å melde og hvordan dette skal gjøres for at man skal få nyttig informasjon om legemidler sikkerhet i vanlig klinisk bruk.
http://www.farmatid.no/artikler/nyheter/haper-digitalisering-vil-gi-flere-meldinger

I den andre artikkelen skisserer man hvordan en elektronisk meldeordning i fremtiden både kan erstatte dagens papirskjemaer og forbedre bivirkningsarbeidet ved å gjøre det enklere, både for helsepersonell som skal melde og for de som skal registrere og vurdere meldingene.
http://www.farmatid.no/artikler/nyheter/onsker-flere-bedre-bivirkningsmeldinger