Petter Wiken Dahl

Petter_cropped

Leder, master i farmasi

Telefonnummer: 55975346

petter.wiken.dahl@helse-bergen.no

Petter er utdannet bachelor i lingvistikk fra University of Redlands, California, USA i 2003, og master i farmasi fra Universitetet i Bergen i 2013, med masteroppgave innen samfunnsfarmasi. Han har tidligere arbeidet som farmasøyt, avdelingsleder og apotekbestyrer i primærapotek. Han har jobbet med IT-støtte, helsevurdering, og som foreleser i farmakologi ved Universitetet i Bergen.

Petter begynte som leder i RELIS Vest i 2017.