Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 28. august 2017

Klikk her for å se nettutgaven

Gravide og ammende kan bruke triptaner

Informasjonen som finnes taler for at gravide og ammende kan bruke triptaner ved migreneanfall når det er nødvendig. God migrenebehandling er viktig – både av hensyn til mor og barn.

Paracetamol til barn

Barn opplever smerte i like stor grad som voksne, men de blir ofte underbehandlet. Aktuelle kilder for dosering og doseringsfrekvens av paracetamol til barn angir ulike doseringsanbefalinger, noe som kan føre til bruk av suboptimale doser og at barn dermed påføres unødvendig smerte.

Samhandling, informasjonsflyt og kvalitet i legemiddelbehandling

Vi inviterer til fagkonferanse for leger, sykepleiere, vernepleiere og farmasøyter 3. oktober 2017 og to kurskvelder 11. og 18. oktober 2017 (primært for leger, men åpent også for andre) i Tromsø. Fagkonferansen og kurskveldene utgjør til sammen et klinisk emnekurs (15 t) for allmennmedisin, samt ko...

RELIS Fagseminar 6.-7. november 2017

Årets RELIS Fagseminar om Riktig legemiddelbruk arrangeres 6.-7. november 2017 på Scandic Nidelven Hotel

Tre spørsmål om antibiotika

RELIS har de siste par årene reist landet rundt med Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP). Her gjengir vi svar på tre antibiotikarelaterte spørsmål som har dukket opp i forbindelse med KUPP.

Klindamycin og amming – en litteraturgjennomgang

Informasjon og råd om bruk av klindamycin hos ammende varierer mellom ulike kilder. Vi har derfor gjennomgått dokumentasjonen på området.

Bivirkningsmeldinger – nå og i fremtiden

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) har publisert to artikler om legemiddelbivirkninger og bivirkningsrapportering der også en RELIS-medarbeider er intervjuet. Formålet med artiklene er å få flere og bedre bivirkningsmeldinger!

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.