Artikkelen har systematisert spørsmål fra leger om legemiddelbruk hos eldre pasienter i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2015. Av 208 spørsmål i RELIS databasen kategorisert med «ELDRE» ble 122 nærmere analysert, og disse spørsmålene vedrørte 228 legemidler. Ifølge ATC-systemet (anatomisk terapeutisk kjemisk-system), et internasjonalt system for klassifisering av legemidler, ble RELIS hyppigst spurt om legemidler med effekt i nervesystemet og i det kardiovaskulære systemet. Spørsmål fra 122 leger var hyppigst om bivirkninger og behandling, og hovedvekten av spørsmålene kom fra allmennpraksis. Resultatene antyder behov for informasjonsformidling og undervisning av allmennpraktikere i psyko- og kardiovaskulær farmakologi.