Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 11. oktober 2017

Klikk her for å se nettutgaven

Rekkefølgje og tidsintervall for administrasjon av inhalasjonsmedisin

Det er vanleg i klinisk praksis å tilrå inhalasjon av β2-agonistar før antikolinergika og steroid, samt at ein bør vente ei gitt tid mellom dosane. Desse tilrådingane har ikkje støtte i litteraturen.

ADHD hos gravide og ammende

RELIS får relativt hyppig spørsmål om risiko ved bruk av medisiner mot ADHD hos gravide og ammende. Nedenfor oppsummerer vi den viktigste informasjonen om dette temaet, med hovedvekt på metylfenidat.

Bør kvinner som bruker deksamfetamin delamme?

I utgangspunktet kan kvinner som bruker deksamfetamin mot ADHD fullamme. Dette er likevel noe som må vurderes individuelt, og i enkelte tilfeller vil trolig delamming være det tryggeste alternativet.

Legemiddelindusert Cheyne-Stokes respirasjon

Dyspné er en kjent bivirkning ved bruk av tikagrelor, men hva er mekanismen?

Nyere antipsykotika til pasienter med demens – en venn i nøden?

Er nyere antipsykotika gode alternativer til eldre antipsykotika eller benzodiazepiner ved agitasjonstilstander hos eldre?

Antipsykotika og svelgebesvær (dysfagi)

Dysfagi er mindre kjent bivirkning med mulig alvorlig konsekvens.

Legemiddelbruk hos eldre pasienter

Tidligere medarbeider har i en internasjonal artikkel analysert spørsmål fra leger om legemiddelbruk hos eldre pasienter til RELIS.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.