To tidligere vellykkede KUPP-kampanjer har bidratt til at RELIS har fått midler av Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til videreføring av KUPP i 2018. Fra omtrent mars 2018 vil fastleger bli tilbudt oppdateringsvisitter med en 15-20 minutters gjennomgang av temaet «Diabetes type 2 i allmennpraksis – når metformin ikke er nok». Det faglige innholdet i kampanjen tar utgangspunkt i Nasjonal faglig retningslinje for diabetes.

KUPP-metoden går kort fortalt ut på at fastlegen mottar en kunnskapsbasert, faglig oppdatering fra farmasøyt eller farmakolog på sitt kontor i arbeidstiden. Besøkene har en varighet på 20 minutter, og er vanligvis gjennomført ved at fastlegen har satt av tid tilsvarende en konsultasjon i sin timebok. Som utgangspunkt for samtalen er det laget en fire-siders brosjyre som gjennomgås og diskuteres. Startskuddet for KUPP gikk våren 2015 med pilotkampanjen «Riktigere bruk av NSAIDs» i Trondheim og Tromsø, og ble senere samme år fulgt av den nasjonale kampanjen «Riktigere bruk av antibiotika» (1).

Vil du vite mer om KUPP eller ønsker å bli KUPPet? Ta kontakt med RELIS i din region.