Vi har gjennomgått 159 kliniske studier fra metaanalysen for å finne ut hvordan gastrointestinale bivirkninger ble undersøkt og rapportert, og i hvilken grad mageblødning og perforasjon ble oppdaget. Få av studiene oppfylte anbefalte retningslinjer for rapportering av bivirkningsmetode og resultater, men mange av dem hadde likevel relevant informasjon om mageblødninger. Noen studier hadde en ytterst kortfattet beskrivelse av bivirkninger. Bivirkningsrapporteringen i studiene var totalt sett av svært varierende kvalitet og det var store forskjeller på hva som ble definert og medregnet som en mageblødning/perforasjon. Disse forskjellene kan være av stor betydning når bivirkningsdata skal vurderes samlet eller i forhold til annen mulig behandling og de kan i verste fall føre til feilaktige nytte/risiko-vurderinger. Problemet er muligens enda større når det gjelder mer subjektive bivirkninger enn mageblødninger.

Du finner den nye artikkelen her: https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.10.018