Reseptfrie kosttilskudd med høye doser vitamin D har nylig kommet i salg på apotek. Produktene inneholder like høye doser som reseptbelagte vitamin D-preparater. Inntak av høye doser vitamin D, uten oppfølging hos lege, kan være helseskadelig.

Her gjengis forfatternes synspunkter på bruk av ulike produkter som inneholder vitamin D:

  • Personer som ønsker å ta kosttilskudd kan bruke de produktene som doser som tilsvarer gjeldende kostholdsanbefalinger.
  • Ved påvist vitamin D-mangel sikrer behandling med reseptpliktige legemidler at behandlingsansvarlig lege kan monitorere med serumkonsentrasjonsmålinger og dermed følge opp pasienten med hensyn til både effekt og eventuelle bivirkninger.
  • Bruk av de nye, høydoserte kosttilskuddene uten at lege er informert om bruken, og dermed gis mulighet til å følge opp pasienten, kan utgjøre en mulig risiko for uheldige effekter av vitamin D. 

Hele artikkelen kan leses i Tidsskrift for den norske legeforening: http://tidsskriftet.no/2017/12/debatt/hoyt-innhold-av-vitamin-d-i-kosttilskudd

RELIS-henvendelsene som er bakgrunn for debattartikkelen er nå søkbare via vår hjemmeside www.relis.no

Husk at meldinger om mistenkte bivirkninger (inkl. overdoseringer) av kosttilskudd også kan meldes til RELIS – se nærmere informasjon