I studien har vi gjort et tilfeldig utvalg av 100 spørsmål og svar fra RELIS-databasen som omhandler amming, og analysert disse med hensyn til blant annet hvilke legemidler det spørres om, vår vurdering av kompatibilitet med amming og type litteratursøk som er gjennomført. Når leger henvendte seg var det mer sannsynlig at det ble gjort et mer avansert litteratursøk, enn ved spørsmål fra andre profesjoner. Det var flest spørsmål om legemidler som virker på sentralnervesystemet, som antidepressiva og antiepileptika. I de fleste tilfellene ble legemidlet vurdert å være kompatibelt med amming.

 

Hele artikkelen er fritt tilgjengelig på nett.