Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nyhetsbrev 21. februar 2018

Klikk her for å se nettutgaven

RELIS-studie om inflammatorisk tarmsykdom: Mindre medisinbruk etter oppstart med LDN

Medarbeidere fra RELIS og Universitetet i Tromsø står bak verdens første farmakoepidemiologiske studie på bruk av lavdose naltrekson (LDN) ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Den viser at oppstart av LDN-behandling ble fulgt av til dels stor reduksjon i brukere av flere relevante legemidler

Minner om å begrense bruken av Dentinox

Ikke-medikamentelle tiltak bør foretrekkes ved smerter og ubehag ved tannfrembrudd, fremfor bruk av Dentinox.

Spørsmål til RELIS om amming og bruk av legemidler

Spørsmål RELIS får om amming og behandling med legemidler er belyst i en nylig publisert artikkel.

For høyt innhold av vitamin D i kosttilskudd?

Kosttilskudd med høye doser vitamin D selges nå på apotek og RELIS har besvart flere spørsmål om hvilke pasienter/apotekkunder som kan anbefales å bruke disse produktene. På bakgrunn av disse henvendelsene har vi skrevet en debattartikkel som nå er publisert i Tidsskrift for den norske legeforening.

Ibuprofen og påvirkning av hormoner hos menn

En ny dansk-fransk studie peker på en mulig assosiasjon mellom menns bruk av ibuprofen og endring av hormonbalansen. Studien har fått mye oppmerksomhet i media og er blant annet omtalt av NRK og TV2.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.