I løpet av fjoråret besvarte vi nesten 3300 legemiddelspørsmål og behandlet over 1000 bivirkningsmeldinger. For publikumstjenesten Trygg Mammamedisin var det en kraftig økning av spørsmål og nesten 4500 ble besvart i fjor.

Fokus i 2017 har blant annet vært videreføring av KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter med kampanjen «Riktigere bruk av antibiotika». Det ble gjennomført omtrent 800 besøk hos fastleger i 2017, fordelt på Sør-Øst, Vest og Nord. Ansatte fra alle regioner har deltatt i dette arbeidet.

Et annet satsningsområde har vært etablering og implementering av ny nasjonal bivirkningsdatabase VigiNor i samarbeid med Legemiddelverket. Pilotprosjekt med tilbud om telefontjeneste i Trygg Mammamedisin ble ferdigstilt og evaluert, og prosjektet har nå blitt videreført som en fast tjeneste.

RELIS-ansatte har publisert 12 internasjonale fagfellevurderte artikler og deltatt med foredrag og postere på internasjonale konferanser. Det er også publisert 20 tidsskriftartikler i norske publikasjoner og 36 artikler publisert på egen hjemmeside.

Hele årsrapporten kan leses her.