RELIS Vest har i en årrekke tilbudt undervisning om aktuelle legemiddelrelaterte tema til leger og farmasøyter i regionen, først som serier med kveldsmøter, senere som dagsseminar.

I fjor arrangerte vi for første gang et dagsseminar også i Stavanger. For å nå ut til enda flere, ønsket vi i vår å forsøke å ta med et dagsseminar til fire byer på Vestlandet. Vi har derfor holdt dagskurs på konferansehotell i Bergen, Stavanger, Førde og Haugesund i februar og mars. Et utvalg av aktuelle temaer sto på programmet, eksempelvis bivirkninger av nyere antidiabetika, hormonell prevensjon ved trombofilier, risikokommunikasjon, og legemidler til barn.

I tillegg til tradisjonelle foredrag, ble det avholdt en spennende quiz der deltakerne både fikk teste ut hva de hadde lært og hva de allerede kunne om kommende tema.  Det ble også lagt opp til tverrfaglige diskusjoner ved å ta opp problemstillinger fra foredragene i en workshop.

Vi har fått svært positive tilbakemeldinger etter seminarturnéen. Vi ble tatt godt i mot i samtlige byer, men spesielt i Førde og Haugesund uttrykte deltakerne at de var takknemlige for å få et lavterskel kurstilbud i nærheten. Vi håper enda flere benytter anledningen til å delta på fagseminar neste gang.

vest turne bilde