Forskrift om nytt bivirkningsregister har nylig vært på høring, og både RELIS og Legemiddelverket har skrevet høringssvar. Forskriften er hjemlet i Helseregisterloven (1.januar 2015).

Tidligere har leger og tannleger hatt meldeplikt for bivirkninger mistenkt forårsaket av legemidler. Helsesøstre har hatt meldeplikt for bivirkninger mistenkt forårsaket av vaksiner. I den nye forskriften har Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) foreslått at meldeplikten skal utvides til å gjelde alt helsepersonell som tilbyr eller yter tjenester.

Sykepleien har intervjuet en statssekretær, leder i Norsk Sykepleierforbund, samt representanter for RELIS og Legemiddelverket. Artikkelen kan leses i helhet på Sykepleien.