Arbeidsoppgaver:

  • Vi gir råd til helsepersonell som har spørsmål om legemidler, når det gjelder behandling, bivirkninger, graviditet/amming, interaksjoner med mer
  • Vi tilbyr rådgivning til gravide og ammende kvinner som telefon- og nettjeneste
  • I 2018 skal vi videreføre et pilotprosjekt med kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter i allmennpraksis (KUPP).
  • Undervisning av helsepersonell og studenter

Det er mulighet for bred kontakt med helsepersonell i region Sør-Øst, fagmiljøer på sykehusene og RELIS-medarbeidere i de øvrige regionene. Stillingene gjør det mulig å kombinere klinisk og annen erfaring med en teoretisk tilnærming.

Stillingsannonse og søknadsinformasjon finner du her:
https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3832659461&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1&culture_id=NB-NO