Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nyhetsbrev 6. juni 2018

Klikk her for å se nettutgaven

Ledige stillinger ved RELIS Sør-Øst

RELIS Sør-Øst har ledige stillinger som rådgiver/spesialrådgiver for cand.pharm./Master i farmasi eller lege. Det er ledig 1 fast, 100% stilling og 1 vikariat 100% stilling. Tiltredelse 1. september 2018 eller etter avtale. Søknadsfrist 17. juni 2018.

Towards better patient care: Drugs to avoid in 2018 – den årlige tankevekkeren fra Prescrire

Tidsskriftet Prescrire har publisert 2018- listen over legemidler som hvor forfatterne har funnet en negativ skade-nytte-balanse. Listen omfatter 90 legemidler som er godkjent i Frankrike eller EU.

Tilskudd av vitamin D til friske voksne

Det er stor interesse for vitamin D, og mange påstander om positive helseeffekter av tilskudd. I denne artikkelen ser vi på dokumentasjon på tilskudd av vitamin D til voksne uten vitamin D-mangel.

Litium – et metall til glede og besvær?

I artikkelen gjør vi en gjennomgang av et utvalg av egenskaper ved dette unike alkalimetallet samt noen prinsipper som er greit å kjenne til i forbindelse med monitorering av effekt/bivirkninger

Legemidler og førerkort

Hvilke doser av ulike legemidler er forenlige med å kjøre bil? Finnes det noen enkle regler leger kan benytte i vurderingen av om helsekravene er oppfylt?

Sedix – ingen kjende biverknader?

Sedix er eit plantebasert legemiddel til bruk for å lindre mild uro eller for å lette innsovning. I produktinformasjonen opplysast det om at ingen biverknader er rapportert for Sedix. Stemmer dette?

Valg av prevensjonsmidler ved trombofili

RELIS mottar mange spørsmål om prevensjon og her gis en gjennomgang av prevensjonsbruk ved tromboembolisk sykdom og arvelig trombofili.

Utdatert informasjon om antibiotika til gravide

Anbefalingene om legemidler til gravide i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus bør revideres og harmoniseres med retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Legemidler til vektreduksjon – mer til besvær enn til glede

RELIS har nylig omtalt Prescrire sin liste over legemidler med negativ skade-nytte-balanse. Legemidler til vektreduksjon er på listen, og i denne artikkelen blir dette temaet ytterligere belyst.

Forslag om utvidet meldeplikt

Fagtidsskriftet Sykepleien har nylig publisert en artikkel om at HOD foreslår å utvide meldeplikten for mistenkte legemiddelbivirkninger til også å gjelde for sykepleiere og annet helsepersonell.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.