Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nyhetsbrev 6. juli 2018
GOD SOMMER!

Klikk her for å se nettutgaven

Antipsykotika og akutt hyperglykemi

Utvikling av akutt hyperglykemi er rapportert ved bruk av antipsykotika, særlig annengenerasjons antipsykotika. Vi har sett litt nærmere på mulig patofysiologi og risikofaktorer for slik reaksjon.

Ny KUPP-kampanje: Diabetes type 2 i allmennpraksis

Vi er klare med en ny KUPP-kampanje om Diabetes type 2 i allmennpraksis. Et utvalg fastleger over hele landet vil få tilbud om kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter i løpet av høsten.

Nytt behandlingsprinsipp for migreneprofylakse på trappene

Erenumab er nylig anbefalt godkjent i Europa. Legemidlet tilhører en gruppe legemidler som blokkerer aktiviteten til kalsitoningenrelatert peptid (CGRP), en signalsubstans involvert i migreneanfall.

Bivirkningsrapporten for 2017

Den 12. juni 2018 publiserte Statens legemiddelverk den norske bivirkningsrapporten for 2017, utarbeidet av Legemiddelverket og bivirkningssentrene ved Folkehelseinstituttet og RELIS.

Dosering av metylfenidat utover anbefalt døgndose

Vi får flere henvendelser om hvor høyt metylfenidat kan doseres, og om legemidlet kan gis to ganger daglig. I denne saken har vi tatt utgangspunkt metylfenidat depottabletter (Concerta), som mange spør om.

Trygg Mammamedisin gir kunnskapsbasert legemiddelinformasjon til gravide og ammende

Gravide eller ammende kunder som har spørsmål om legemidler kan henvises til tryggmammamedisin.no Her finnes også generelle råd om behandling av vanlige tilstander under graviditet og amming.

Fagseminarer om riktig legemiddelbruk i Trondheim

Det nærmer seg RELIS Fagseminar i november og det er fremdeles ledige plasser. Programmet for RELIS Fagseminar for farmasøyter i januar 2019 er klart og påmeldingen er i full gang. RELIS ønsker velkommen til spennende fagdager i Trondheim!

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.