Programmet til det 19. RELIS Fagseminar om riktig legemiddelbruk er klart og påmeldingen er åpnet. Fagseminaret arrangeres 5.-6. november 2018 på Scandic Nidelven Hotel. På årets RELIS Fagseminar presenteres oppdatert kunnskap om riktig bruk av vanedannende legemidler. Kom og hør om opioid-epidemien i USA. Er den på vei til Norge? Er vanedannende legemidler et helseproblem, og hvordan endre bruken av vanedannende legemidler i allmennpraksis? Hvordan trappe ned benzodiazepiner og andre GABA-erge legemidler? Hvordan behandle søvnproblemer, og hvordan møter vi smertepasienten? Svarene får du i Trondheim i november!

Informasjon, program og påmelding finnes på www.relis.no/fagseminar. Målgruppen er hovedsakelig leger som jobber innen allmennmedisin, men temaet egner seg også øvrige leger og farmasøyter

RELIS Fagseminar for farmasøyter arrangeres for 5. gang den 28.-29. januar 2019 på Scandic Nidelven Hotel og informasjon, program og påmelding er tilgjengelig på www.relis.no/farmasoytseminar. Meld deg på og få med deg oppdatert kunnskap innen ulike temaer som er relevant i en farmasøyts arbeidshverdag uavhengig om du jobber i apotek, sykehus eller andre steder.

RELIS ønsker velkommen til spennende fagdager i Trondheim!