Studiens hovedbudskap var:

  • Bivirkninger, også alvorlige, oppsto ved bruk av både warfarin og de nye direktevirkende orale antikoagulasjonsmidlene (dabigatran, rivaroksaban og apiksaban)
  • Pasienter med komorbiditet, høy alder eller som brukte andre legemidler som kan gi blødning, hadde økt risiko for alvorlige hendelser og død
  • All behandling med antikoagulantia krever grundig og regelmessig oppfølging

Hele artikkelen kan leses i Tidsskrift for Den norske legeforening:

Her kan du lese mer om rapportering av mistenkte bivirkninger: