Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nyhetsbrev 7. september 2018

Klikk her for å se nettutgaven

Fagseminarer om riktig legemiddelbruk i Trondheim

Det nærmer seg RELIS Fagseminar i november og det er fremdeles ledige plasser. Programmet for RELIS Fagseminar for farmasøyter i januar 2019 er klart og påmeldingen er i full gang. RELIS ønsker velkommen til spennende fagdager i Trondheim!

Ekvivalente doser av kalsiumantagonister

Det er for tiden mangel på Adalat Oros 20 mg depottabletter «Bayer» på grunn av produksjonsproblemer. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke alternativer som finnes til nifedipin.

Leddsmerter på fredag, død på mandag

Hvor mange medikamenter tåler pasienten før metformin akkumuleres, nyreutskillelsen kompromitteres, levermetabolismen svikter og laktacidosen utvikles til irreversibel multiorgansvikt?

Bør barn med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse ha ferie fra sentralstimulerende behandling?

Konseptet «drug holiday» inkluderer kortvarig seponering av sentralstimulerende, som i helger, og lengre pauser, som skoleferien om sommeren. Hva sier retningslinjene, og hvordan gjennomføres dette?

Lesetips: hvordan lese og forstå bivirkningsinformasjon i preparatomtaler

Det danske legemiddelverket (Lægemiddelstyrelsen) har i et nyhetsbrev publisert en artikkel med nyttige tips som også er relevante for alle som søker i og leser norske preparatomtaler (SPCer).

Bivirkninger ved bruk av antikoagulasjonsmidler i 2013-15

RELIS Sør-Øst og Legemiddelverket har gjennomgått alle bivirkningsmeldinger for antikoagulantia fra en toårsperiode for å få bedre innsikt i legemidlenes bivirkningsprofiler ved vanlig klinisk bruk.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.