Fluorokinoloner er bredspektrede antibiotika med god vevsdistribusjon som brukes ved en rekke ulike infeksjoner. Forekomst av resistens gjør at bruken bør begrenses (1). I 2017 kom det inn fem bivirkningsmeldinger hvor fluorokinoloner var mistenkt. To meldinger var alvorlige, og tre ikke alvorlige. Tre meldinger kom fra pasienter hvorav en også ble meldt av lege. Bivirkningene inkluderte bl.a. mistanke at legemidlene forårsaket hypersensitivitet, smerte og affeksjon av muskel-skjelettsystemet (2).

RELIS har tidligere skrevet om akillestendinitt som mulig bivirkning av ciprofloksacin (3). I de senere år har legemiddelgruppen blitt assosiert med tendinopati i andre sener, perifer nevropati og CNS-sykdommer. Mistanke om at legemidlene kan forårsake netthinneavløsning, aortaaneurisme og aortadisseksjon har gitt holdepunkter for en akutt toksisk effekt på kollagen, spesielt i vev med slitasje og degenerasjon (3).

I publikasjonen (4) spekulerer Schjøtt og medarbeidere om fluorokinoloner kan skade hjerteklaffer gjennom en effekt på kollagen. De etterlyser studier for å avklare sikkerheten ved legemidlene ved f.eks. endokarditt.

Publikasjonen kan leses i følgende link: https://authors.elsevier.com/a/1XjG415pGbvdES

Her kan du lese mer om rapportering av mistenkte bivirkninger: