Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nyhetsbrev 15. november 2018

Klikk her for å se nettutgaven

Kommer snart: Biotilsvarende adalimumab

Biotilsvarende adalimumab blir snart markedsført. Medregnet referanselegemidlet Humira er det nå ni godkjente adalimumab-preparater i Europa.

Rituksimab eller okrelizumab ved multippel sklerose?

Helseforetakene sparer millioner på å bruke rituksimab off-label fremfor okrelizumab ved multippel sklerose. Hva er status for rituksimab og okrelizumab ved MS?

Nye anbefalinger for behandling av Diabetes type 2

I en artikkel publisert i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift skriver vi litt om hva farmasøyter (og leger) bør vite om behandling av diabetes type 2 og nyere antidiabetika.

SGLT2-hemmere og nekrotiserende fasciitt hos pasienter med diabetes type 2

FDA advarer om at Fourniers gangren er rapportert hos pasienter behandlet med SGLT2-hemmer for diabetes.

Nye kombinasjonsmidler med insulin og GLP-1-analoger

Kombinasjon av insulin og GLP-1-analog er en forholdsvis ny medikamentgruppe i Norge med indikasjon diabetes type 2. Per i dag er det to kombinasjonsmidler som har markedsføringstillatelse i Norge

Selektive serotonin-reopptakshemmere (SSRI) og blødningsrisiko

Hvor stor er egentlig blødningsrisiko ved behandling med SSRI, hvilke pasienter er særlig utsatt, og medfører risiko for blødning at SSRI og andre antidepressiva er kontraindisert i noen situasjoner?

Fluorokinoloner og hjerteklaffer

Tidligere medarbeider i RELIS har sammen med en kliniker publisert mistanke om akutt aortaklaffskade forårsaket av ciprofloksacin basert på en bivirkningsmelding til RELIS Vest i desember 2016

Albyl-E - for de tykke og de smale?

«Forskning viser at» acetylsalisylsyre (ASA) ikke har effekt ved primærforebygging av hjerte- og karsykdom for pasienter som veier 70 kg eller mer. Stemmer det?

Hva er egentlig PrEP?

PrEP brukes profylaktisk av hiv-negative for å redusere risiko for hiv-infeksjon. Hva vet vi om effekten av slik behandling?

Intensiv behandling med statiner og alvorlige bivirkninger

Europeiske retningslinjer anbefaler intensiv behandling med statiner etter hjerteinfarkt. Slik høydosert behandling kan gi alvorlige bivirkninger hos disponerte pasienter

Hensiktsmessig legemiddelbehandling

Mandag og tirsdag 11. og 12. februar 2019 arrangerer RELIS Sør-Øst og seksjon for klinisk farmakologi, OUS Ullevål, et 15 timers emnekurs om legemiddelbehandling. Kurset holdes i Oslo.

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2019

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2019 avholdes 28.-29. januar på Scandic Nidelven Hotel Trondheim. Deltakelse på fagseminaret gir 10 FEVU-poeng.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.