Kurset er søkt godkjent som emnekurs allmennmedisin (15 timer) i emnet farmakoterapi.
I tillegg er det søkt godkjenning for spesialitetene: allmennmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, geriatri, indremedisin, klinisk farmakologi, alders- og sykehjemsmedisin, og psykiatri. Kurset er i tillegg søkt godkjenning for fevu-poeng for farmasøyter.

Du finner oppdatert informasjon, program og lenke til påmelding på vår hjemmeside
https://www.relis.no/reliskurs2019/

Kontakt oss gjerne ved RELIS Sør-Øst dersom du har ytterligere spørsmål om kurset:
Telefon: 23 07 55 00 eller e-post: kurs.relis@ous-hf.no

 

ous    Logo Relis blaa_rgb