Kurset er godkjent som emnekurs allmennmedisin i emnet farmakoterapi (15 timer).
I tillegg er det godkjent som valgfritt kurs (15 timer) for spesialitetene:
alders- og sykehjemsmedisin, indremedisin, klinisk farmakologi, psykiatri samt geriatri (11 timer). For farmasøyter kvalifiserer kurset for 10 fevu-poeng.

Du finner oppdatert informasjon, program og lenke til påmelding på vår hjemmeside https://www.relis.no/reliskurs2019/

Kontakt oss gjerne ved RELIS Sør-Øst dersom du har ytterligere spørsmål om kurset:
Telefon: 23 07 55 00 eller e-post: kurs.relis@ous-hf.no

 

ous    Logo Relis blaa_rgb