Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nyhetsbrev 20. desember 2018
God jul hilsen RELIS

Klikk her for å se nettutgaven

Medikamentell behandling av insomni

En gjennomgang av fordeler, og spesielt ulemper, ved legemidler som benyttes i behandlingen av kronisk insomni.

Ondansetron mot alvorlig svangerskapskvalme

Ondansetron kan brukes mot alvorlig svangerskapskvalme når antihistaminer eller dopaminantagonister ikke har hatt god nok effekt. Her oppsummeres dokumentasjonen av sikkerhet og effekt ved slik bruk.

Tiltak for å redusere bruk av valproat hos gravide

Legemiddelverket har gitt oppdatert informasjon om tiltak for å redusere bruk av valproat hos gravide. I denne artikkelen viser vi til aktuelle tiltak, samt angir behandlingsalternativer til valproat.

Leveringsvansker på levodopa - mulige tiltak.

Ved leveringsvansker på Sinemet kan Madopar utleveres, dette har legemiddelmyndighetene i Norge bestemt.

Makrogoler til barn under to år

Behandling av barn under to år er ikke godkjent indikasjon for makrogolpreparatene, men flere internasjonale oppslagsverk angir at makrogolpreparater kan gis til barn under to år.

Bivirkningsrapportering nytter: pregabalin er flyttet til reseptgruppe B

Norske leger har gjennom bivirkningsrapportering bidratt til å avdekke at pregabalin har et betydelig misbruks- og avhengighetspotensiale som ikke var kjent da legemidlet ble markedsført.

Hypersensitivitetsreaksjoner ved forlengede infusjoner av beta-laktam antibiotika?

Gir beta-laktam antibiotika som står lenge i løsning økt risiko for hypersensitivitetsreaksjoner? Hilde Fjeld og Eva Stylianou inviterer til diskusjon om emnet.

Kurs: Hensiktsmessig legemiddelbehandling, kursnr: 33246

Mandag og tirsdag 11. og 12. februar 2019 arrangerer RELIS Sør-Øst og seksjon for klinisk farmakologi, OUS Ullevål, et 15 timers emnekurs om legemiddelbehandling. Kurset holdes i Oslo.

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2019

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2019 avholdes 28.-29. januar på Scandic Nidelven Hotel Trondheim. Deltakelse på fagseminaret gir 10 FEVU-poeng.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.